Original on Transparent.png

POBYTOVÉ TERAPIE

Všetky uvedené terapie vám vieme poskytnúť pobytovou aj ambulantnou formou. 

 

 

 

1-týždňový intenzívny pobyt 

CENA 500 

 

 - 10 hodín rehabilitácie s fyzioterapeutom

 - 3 hodiny špeciálno-pedagogickej intervencie v súlade s princípmi aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA)

 - 2 hodiny so špecialistkou na výživu detí s meraním na bioimpedančnom prístroji a výstupnou správou a jedálničkom 

 - snoezelen terapiu v špeciálne navrhnutej miestnosti

 - oxygenoterapia

 - kinesio taping podľa potreby 

 - stimulačná masáž /neurostimulácia

 

 

 

2 - týždnový intenzívny pobyt 

CENA 1000 

 

 - 20 hodín rehabilitácie s fyzioterapeutom

 - 5 hodín špeciálno-pedagogickej intervencie v súlade s princípmi aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA)

 - 2 hodiny so špecialistkou na výživu detí s meraním na bioimpedančnom prístroji a výstupnou správou s jedálničkom 

 - snoezelen terapiu v špeciálne navrhnutej miestnosti

 - oxygenoterapia 

 - kinesio taping podľa potreby 

 - stimulačná masáž  / neurostimulácia 

 

1-týždňový rehabilitačný pobyt

CENA 400 

 - 10 hodín rehabilitácie s fyzioterapeutom

 - Snoezelen terapia v špeciálne navrhnutej miestnosti

 - oxygenoterapia

 - kinesio taping podľa potreby

 - stimulačná masáž / neurostimulácia

 

Cvičenia v rámci intenzívneho rehabilitačného týždňa prebiehajú vždy od pondelka do piatka vrátane. Cenník platný od 1.2.2021.