top of page
medicsam-32.jpg

O nás

Medicsam Asociácia

"Pomôžte s nami deťom"

Žijeme príbeh výnimočného dieťatka, ktoré nám denne ukazuje iný rozmer života a preto sme s láskou založili rodinné centrum MedicSam. Tu je miesto, kde sa denne stretávame s príbehmi rodín, prekonávajúcimi prekážky pri svojej ceste za zdravím. Dávali sme si otázku ako pomôcť?

 

Medicsam Asociáciu sme založili práve na ich podporu. Spokojnosť , pokroky a radosť v očiach dáva zmysel tomu čo robíme. Rodičia často nedokážu sami pokryť náklady spojené s liečbou, nakoľko pomoc zo strany štátu neprichádza.

 

Tak pomôžte s nami deťom.

Slogan:        „DARUJME NÁDEJ SPOLU“ 

Adresa:        Kozmonautov 409/39, 916 01 Stará Turá

  

Medicsam Asociácia kontakty:

Mgr. Jana Lukáčová - Riaditeľka OZ                         

+421 908 098 754

medicsamasociacia@gmail.com

Nikola Juračková Projektová koordinátorka/ Spracovanie 2%

+421 949005091

percentazdane@gmail.com

Silvia Lacková - Vedúca fundrisingu

+421 948073110

medicsamasociacia@gmail.com

medicsam-43.jpg
bottom of page