top of page
4C25DD97-DE47-437E-ACF5-62FEB6DC483D.jpg

CIEĽ ASOCIÁCIE

Cieľom asociácie je pomáhať a podporovať rozvoj osobnosti bez rozdielu veku a druh hendikepu.

ČINNOSŤ ASOCIÁCIE     

                                        

  • Svoju činnosť smeruje na aktivity podporujúce socializáciu, integráciu, rehabilitáciu ako aj vzdelávanie detí a mládeže bez ohľadu na vek a zdravotný stav osoby s hendikepom. Podpora je smerovaná na finančnú, materiálnu a sociálnu oblasť.

  • V spolupráci s partnermi a inými združeniami pripravuje rôzne projekty, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu života tejto skupiny osôb a vedú k ich väčšej samostatnosti a socializácii, čo im prináša radosť zo života.

VZDELÁVANIE

Svoju činnosť smeruje na aktivity podporujúce socializáciu, integráciu, rehabilitáciu ako aj vzdelávanie detí a mládeže bez ohľadu na vek a zdravotný stav osoby s hendikepom. Podpora je smerovaná na finančnú, materiálnu a sociálnu oblasť.

V spolupráci s partnermi a inými združeniami pripravuje rôzne projekty, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu života tejto skupiny osôb a vedú k ich väčšej samostatnosti a socializácii, čo im prináša radosť zo života.

bottom of page