top of page
Original on Transparent.png
Original on Transparent - Copy.png

AMBULANTNÉ TERAPIE

Všetky uvedené terapie Vám vieme poskytnúť pobytovou aj ambulantnou formou. Cenník platný od 26.9.2022.

AMBULANTNÉ TERAPIE

Fyzioterapia ( 1 hodina )     45 

Konzultácia fyzioterapia     20 €

Špeciálno-pedagogická intervencia (1 hodina )     40  

Intervencie aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA - 1 hodina )     40 

Klasická masáž ( 30 min )     15  

Kinesiotaping / pevný tejp  - 1 časť tela     5  

Snoezelen terapia ( 30 min )     15 

Oxygenoterapia ( 30 min )     10 

(pred prvou kyslíkovou terapiou je potrebné si zakúpiť kyslíkovú masku, alebo okuliarky - máme k dispozície, cena 3 €)

Nutričná terapia  (konzultácia, vrátane merania Inbody)     35        

Jedálniček na mieru     120 - 250 € (podľa náročnosti)

POBYTOVÉ TERAPIE

Týždňový rehabilitačný pobyt 600 €

2-týždňový rehabilitačný pobyt 1200 €

Intenzívny týždňový rehabilitačný pobyt Individuálna cena (600 € + cena za všetky navolené ambulantné terapie)

Klient je oprávnený odhlásiť dohodnutý termín na ambulantnú terapiu najneskôr však 24 hodín vopred.
V prípade, že klient odhlási dohodnutý termín neskôr ako 24 hodín vopred, odhlásením termínu vzniká poskytovateľovi
právo na zaplatenie storno poplatku vo výške uvedenej v aktuálne platnom Cenníku.

Klient je oprávnený odhlásiť dohodnutý termín na pobytovú terapiu najneskôr však 7 dní pred nástupom.

bottom of page