Original on Transparent.png
Original on Transparent - Copy.png

AMBULANTNÉ TERAPIE

Všetky uvedené terapie Vám vieme poskytnúť pobytovou aj ambulantnou formou. Cenník platný od 1.2.2021.

Fyzioterapia, štandardná dĺžka rehabilitácie sú 2 hodiny ( 1 hodina )     30 

Neurostimulácia v rámci Fyzioterapie     zdarma 

Špeciálno-pedagogická intervencia (1 hodina )     30  

Intervencie aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA - 1 hodina )     30 

Klasická masáž ( 30 min )     10  

Kinesiotaping -1 časť tela      

Snoezelen terapia ( 30 min )     15 

Oxygenoterapia ( 15 min )     

(pred prvou kyslíkovou terapiou je potrebné si zakúpiť kyslíkovú masku, alebo okuliarky - máme k dispozície, cena 2€)

Nutričná terapia       20        

Jedálniček na mieru     40 

Vystavenie priebežnej správy z intenzívneho terapeutického týždňa na vyžiadanie     15  

Vystavenie správy od špeciálnej pedagogičky     15  

Storno termínu menej ako 24 hod. pred termínom ( pri najbližšej návšteve )     +10 

Konzultácia      20 €